Upomínkový magnet 0017 Hrad Michalovice

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Michalovice je zřícenina hradu na strmém trojúhelníkovém ostrohu nad řekou Jizerou 3 km severozápadně od města Mladá Boleslav. Hrad byl založen v druhé polovině 13. století rozvětveným rodem Markvarticů.

Páni z Michalovic se v dobových listinách objevují poprvé v roce 1281 a jedná se o rod velmi významný. Jedním z prvních známých členů rodu je Jan z Michalovic, zdatný a slavný harcovník po rytířských turnajích, opěvovaný v oslavné básni Ulricha z Freiberga. Zúčastnil se celé řady rytířských turnajů a to nejen doma, na českém území, ale stanul ve šraňcích i v Porýní a ve Francii.
Janovi potomci byli převážně vždy na straně panovníka a všichni patřili mezi předáky české šlechty. V roce 1468 vymřel rod pánů z Michalovic po meči a to v osobě Jindřicha Kruhlaty z Michalovic v bitvě u Turnova.
Sestra posledního pána z Michalovic Magdaléna byla provdaná za Jana z Cimburka a Tovačova. Tovačovští ale na hradě nesídlili, ani jej neudržovali a tudíž se o Michalovicích již v roce 1513 píše jako o opuštěném pustém hradě. Roku 1835 navštívil zříceninu Karel Hynek Mácha.

Zachovala se vysoká válcová věž zvaná Putna, která slouží od roku 1911 jako rozhledna s dobrým výhledem. Věž je na jedné straně roztržená a nakloněná. Říká se, že to zavinili hledači pokladů v 19.století. Podle pověsti byl někde u věže zakopán poklad. V roce 1935 pracovníci Českých drah spojovali oba díly roztržené věže a přímo pod ní našli váček se zhruba 470 stříbrnými mincemi z dob třicetileté války.

Hledat

Facebook