Upomínkový magnet 0055 Zámek Náměšť na Hané

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Zámek Náměšť na Hané se nachází na území městyse Náměšť na Hané, ležícího 13 km jižně od Litovle v okrese Olomouc. Na jeho katastru, přibližně uprostřed městyse, se nachází tzv. „dolní zámek“ stojící na místě původní tvrze. Na jihojihovýchodním okraji městyse se nachází tzv. „horní zámek“, který je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach si krajinu a okolí Náměště tak oblíbil, že se v 60. letech 18. století rozhodl poblíž dřívějšího sídla –dolního zámku– nechat postavit nové barokní zámecké sídlo. Nový zámek se bez podstatnějších úprav zachoval v nezměněné podobě dodnes. Zámek má čtyřkřídlou dispozici kolem nádvoří. Jednopatrová průčelní budova má vpředu i vzadu mělké rizality s předloženými schodišti, nahoře zakončené trojúhelníkovými tympanony se znaky. Na venkovním průčelí je znak budovatele zámku, na dvorní straně je pak sdružený znak – harrachovsko-ditrichštejnský, neboť matkou budovatele byla hraběnka Arnoštka z Ditrichštejna.

Obě boční křídla obepínají zámeckou budovu a uzavírají dvůr. Obloukovitě se zalamují do zadního traktu přerušeného vjezdem do nádvoří. Další vjezdy jsou v osách bočních křídel. Hlavní budova má prostory se zrcadlovými stropy s rokajovým a rostlinným dekorem, přecházejícím na stěny. Za Ferdinanda Harracha byl také kolem zámku vybudován park a v něm na přelomu 18. a 19. století vybudován velký skleník. Díky tomu zámek vyniká ojedinělou parkovou a komunikační dispozicí, patrnou zvláště z nadhledové perspektivy. Kruhový park v jehož středu je položen zámecký objekt, obíhá úzká kruhová komunikace lemovaná stromy, přičemž se vozovka rozchází do čtyř křížných směrů a je rovněž lemována lipovým stromořadím. Zadní polovina tohoto okruží je opticky zvýrazněna polokruhovým osídlením určeným původně pro nově přistěhovavší se tkalce, pracující v hraběcí manufaktuře dolního zámku.

V r. 1780 získala dědictvím zámek Ferdinandova dcera Maria Rosa Harrachová, později provdaná hraběnka Kinská. Rod Kinských pak měl v držení náměšťské panství až do r. 1916, kdy je za 2,6 mil. korun koupil Ferdinand Ottahal. Ottahalové drželi panství do r. 1945. Za jejich přítomnosti byla v r. 1925 uskutečněna nová úprava zámeckého parku, provedená podle projektu vynikajícího zahradníka Křemene. Tato podoba se zachovala dodnes.

Hledat

Facebook