Upomínkový magnet 0052 Svatý Kopeček u Olomouce

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Svatý Kopeček je historické město, městská čtvrť a katastrální území na severovýchodě statutárního města Olomouce. Je vzdálen 8 km od centra Olomouce, nadmořská výška: 382 m n. m. Slouží jako rekreační místo Olomoučanů a od roku 1952 se zde nachází olomoucká zoologická zahrada.

Bazilika Navštívení Panny Marie je poutní barokní kostel v areálu premostrátského proboštství na Svatém Kopečku u Olomouce. Velkolepá stavba je významnou dominantou v okrese Olomouc.

Brzy byla kaple nahrazena novým kostelem, který byl vybudován v letech 1669–1679. Součástí areálu se stala i budova proboštství, coby zázemí pro duchovní správu poutního místa (proboštství bylo podřízeno premonstrátské kanonii na Hradisku). Za autora projektu je obvykle pokládán Giovanni Pietro Tencalla. Nový kostel vysvětil 1. října 1679 olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Brzy po vysvěcení kostela zde každoročně putovalo více než 50 000 poutníků a jejich počet stále rostl. Kolem roku 1700 se počet poutníků pohyboval mezi 120–130 000 ročně. Spolu s růstem počtu poutníků rost i počet kněží, kteří zde působili z jednoho (v roce 1672) na dvacet (v roce 1700). Na počátku 18. století se v kostele každoročně odsloužilo více než 6000 mší.

V roce 1732 proběhly v bazilice v rychlém sledu za se bou dvě velké barokní slavnosti. Nejdříve, 8. září, proběhla jubilejní slavnost na připomínku 100 let od vzniku poutního místa. Slavnosti se účastnil i sekavský (a později olomoucký) biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu. Večer po skončení bohoslužeb byl před Svatým Kopečkem inscenován „oheň kunstovný“. Po celý oktáv mířily do baziliky procesí z celé Moravy, přičemž např. jen v procesí z Uničova dorazilo kolem 5000 poutníků.

Ještě větší nádhery dosáhla následující slavnost korunovační. O korunovaci milostného reliéfu se četnými přímluvami v Římě přičinil olomoucký arcibiskup Wolfgang Hannibal von Schrattenbach. Na rozdíl od předchozí korunovace Madony svatohorské i následující korunovace Madony svatotomášské uhradila zhotovení korunek Vatikánská kapitula ze Sforzovy nadace. Korunky z Říma na Moravu přivezl sám kardinál Schrattenbach a předal je hradišťskému opatovi Norbertu Umlauffovi, který je 18. září přivezl na Svatý Kopeček. Večer před korunovací byl slavnostně vyzdoben Svatý Kopeček i cesta k němu, celá Olomouc i blízký klášter Hradisko. Samotná korunovace se odehrála 21. září. Obě zmiňované slavnosti navštívilo dohromady asi 100 000 poutníků. V roce 1748 navštívila kostel Marie Terezie se svým manželem.

Po zrušení kláštera na Hradisku převzal správu areálu Strahovský klášter. V roce 1902 zde strahovský premonstrát Vojtěch Frejka obnovil ženskou větev premonstrátského řádu - založil Kongregaci sester premonstrátek. Během bojů o Olomouc ve dnech 6.–7. května 1945 byl kostel zachvácen rozsáhlým požárem.

Duchovní správu Svatého Kopečka vedou strahovští premonstráti dodnes (na místní faře žije jejich malá komunita). Kongregační premonstrátky zde rovněž provozují hospic.

Hledat

Facebook