Upomínkový magnet 0072 Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy je barokní kostel v areálu dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Od roku 2008 je chráněna jako národní kulturní památka České republiky.

Založení dominikánského kostela před rokem 1252 bylo spojeno s charitativní činností sv. Zdislavy z Lemberka, která byla v jeho katakombách také pohřbena. Budova nového dominikánského konventu byla postavena v letech 1690-1696 a hned následovala i výstavba nového kostela podle projektu Johanna Lucase Hildebrandta. Stavbu osobně vedl stavitel Pietro Bianchi. Po smrti mecenáše Františka Antonína hraběte Berky z Dubé roku 1706 se stavba protáhla a kvůli nedostatku financí nemohl být původní projekt realizován v celém rozsahu, pročež Hildebrandt odmítl na stavbu nadále dohlížet a mezi lety 1708-1711 stavbu dokončil stavitel Domenico Perini.

Svou dispozicí kostel navazuje na Guariniho stavbu kostela San Lorenzo v Turíně i na jeho vídeňskou variantu, kostel sv. Pavla realizovaný rovněž Hildebrandtem. Kostel v Jablonném je založen na průniku křivek a lze jej tedy považovat za významný raný doklad pronikání dynamických prvků do české barokní architektury a za předchůdce pozděších staveb českého radikálního (dynamického) baroka.

Hledat

Facebook