Upomínkový magnet 0015 Novozámecký rybník

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník byla vyhlášena v roce 1933 na rozloze 357 ha k ochraně význačných mokřadních společenstev a význačného stanoviště pro zhruba 220 druhů ptáků.

Rezervace, ležící jižně 7 km od okresního města Česká Lípa a přímo navazuje na obec Zahrádky, v nadmořské výšce vč. pobřeží 252 - 255 m n. m., zemní hráz je ve výši 253 m n. m., její délka v koruně je 110 m., je zařazena do sítě mezinárodních ornitologických lokalit Natura 2000. Rybník byl založen v době Karla IV. a v současné je z větší části zarostlý rákosinami. Volná vodní plocha Novozámeckého rybníka tvoří necelých 55,115 ha.

Hledat

Facebook