Upomínkový magnet 0064 Hospital Kuks

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Rozsáhlý barokní komplex dal postavit majitel zdejšího panství František Antonín Špork (německy Sporck) v letech 1692–1724. Do roku 1694 byly postaveny lázně, ve své době jedny z nejvýstavnějších v Čechách. Roku 1702 bylo postaveno divadlo a závodiště, 1704 lázeňský dům a domy pro hosty, v letech 1707-1716 špitální kostel a hospital Milosrdných bratří se zahradou. V letech 1720-1724 přibyl nový lázeňský dům a Dům filosofů s knihovnou. Už za života hraběte Šporka význam lázní postupně upadal; po jeho smrti vinou nezájmu dědiců lázně chátraly. Byly postiženy řadou povodní, požárů i válečných událostí. Roku 1770 bylo přestavěno SZ křídlo hospitalu a v roce 1901 byl stržen vyhořelý zámek.

Hledat

Facebook