Upomínkový magnet 0061 Zámek Náchod

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Na strategicky významném místě nechal Hron z Načeraticů okolo roku 1250 zbudovat hrad, který měl chránit zemskou stezku z Prahy do Polska. Hrad byl v průběhu času rozsáhle opevněn a několikrát přestavován. Mezi často se měnícímí majitele hradu patřili mj. čeští králové Jan Lucemburský a Jiří z Poděbrad nebo jeho syn Jindřich I.

Roku 1544 získali Smiřičtí ze Smiřic město Náchod, které bylo roku 1554 povýšeno do panského stavu. Jelikož rod tehdy zastával četné zemské a dvorní úřady, nevyhovoval tehdejší hrad jejich společenským nárokům, proto byl hrad v letech 1554–1614 přestavěn na renesanční zámek. Jelikož byli Smiřičtí ze Smiřic na straně zimného krále Bedřicha Falckého a Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic se navíc podílel na pražské defenestraci, přišli po bitvě na Bílé hoře o svá panství. Zámek a panství Náchod připadlo Trčkům z Lípy.

Po zavraždění hraběte Adama Erdmanna Trčky z Lípy a jeho švagra Albrecht z Valdštejna roku 1634 v Chebu, odměnil císař Ferdinand II. náchodským panstvím svého generála Octavia Piccolominiho. Ten v letech 1650–1659 inicioval barokní přestavbu a rozšířil stavbu o Piccolominiho křídlo a zámeckou kapli podle projektu Carla Luraga. Dále Piccolomini pověřil vlámského malíře Pietera Snayerse vyhotovením dvanácti velkoplošnými bitevními malbami k výzdobě náchodského zámku. Plátna připomínají vojenské úspěchy Piccolominiů ve třicetiletá válce a dnes se nacházejí v Heeresgeschichtliches Museum ve Vídni.

Po vymření rodu Piccolominiů roku 1783 měli v držení Náchod několik let Desfoursové, od nichž jej koupil známý milovník umění vévoda Petr Kuronský, který zde nechal zřídit zámecké divadlo. Po jeho smrti v roce 1800 zámek Náchod zdědila jeho dcera, vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská. Od poloviny 19. století patřil zámek německému rodu Schaumburg-Lippe až do roku 1945, kdy byl československým státem zabaven a zámek přešel do majetku státu.

Zámek se nachází nad náchodským trhovým náměstím. Ukrývá bohatou sbírku maleb a bruselských gobelínů.

Hledat

Facebook